artists

Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen, Tiina Vainio

KATI IMMONEN (s. 1971) uudistaa vesivärimaalausta yhtenä nykymaalaustaiteen mediana hyödyntäen tekniikkaan usein yhdistettävää kepeyden ja helppouden vaikutelmaa. Immosen taidokkaissa vesiväriteoksissa ilmaisu on suoraviivaista ja voimakasta, kuva-aiheet ja tarinat vaihtelevat sota- aiheista ekologisiin kysymyksiin ja luonnon rikkauksista nauttimiseen. Sadunomaisten teosten kuvalliset viittaukset sisältävät myös hyppysellisen mustaa huumoria ja ironiaa. Immonen valmistui Turun taideakatemian maalauksen laitokselta 1997. Hän on esiintynyt näyttelyissä laajalti Suomessa ja ulkomailla, teoksia on nähty viimeksi mm. Auran Galleriassa Turussa, Amos Andersonin entisen kesäasunnossa Söderlångvikissä, Rovaniemen taidemuseossa, Wäinö Aaltosen museossa, taidekeskus Mältinrannassa Tampereella, Saarijärven museossa ja Galerie Christian Roellinissa St. Gallenissa, Sveitsissä. Immosen teoksia on keskeisissä nykytaiteen kokoelmissa Suomessa, sekä Nordiska Akvarellmuseetissa Ruotsissa. Immonen on myös toteuttanut lukuisia julkisia komissioita kotikaupungissaan Turussa. Hän on yksi vuonna 2020 Jyväskylään valmistuvan uuden sairaalarakennuksen taiteelliseen toteutukseen mukaankutsutuista taiteilijoista.

www.katiimmonen.com
CV


MARI KRAPPALA (s.1968) on kirjoittaja, taideteoreetikko, kuraattori ja mentori. Hän työskentelee tieteen ja taiteen välisellä alueella, monitaiteellisten, filosofisten, kollektiivisten ja sosiaalisten taidehankkeiden parissa. Hän kirjoittaa fiktiota teoriasta, konseptoi audiovisuaalisia installaatioita, kuratoi ryhmänäyttelyitä filosofisen ja ekologisen ajattelun valossa sekä kehittää yhteisötaiteellisen työskentelyn metodiikkaa, mm. ryhmäprosesseja tutkimalla. Krappalalla on 25 vuoden työkokemus nykytaiteen akateemisella kentällä. Hän on esiintynyt taiteilijaryhmien kanssa kansainvälisissä tiedekonferensseissa fiktiivisten tutkimusten sekä taideteoksina raportoitujen tutkimusten parissa. Kansainvälisellä taiteen kentällä hän on sekä kuratoinut, julkaissut esseitä että osallistunut ryhmänäyttelyihin tekstuaalisilla työillään. Viime aikoina hän on työskennellyt Timoty Mortonin tumman ekologian ja saariston ekosysteemiä tutkivan taiteiljaryhmän (Merisiskot) kanssa. Yhdessä he raportoivat tutkimustuloksensa taideteoksin. Krappala työskentelee parhaillaan myös mentorina ja kirjoittajana mittavassa kansainvälisessä sosiaalisen taiteen hankkeessa (ISEAS).

CV


ELINA RUOHONEN (s. 1970) on kuva-, tila- ja käsitetaiteilija. Uusimpana avauksena hän työskentelee myös äänitaiteen parissa. Hänen ääniteoksiaan on esitetty osana audiovisuaalisia näyttelyitä ja teoskokonaisuuksia. Ruohonen on työskennellyt ekologisen taiteen parissa usean vuoden ajan. Hän on esittänyt meren tilaa käsitteleviä teoksia mm. Korpoströmissä, Saariston Tutkimus ja Taidekeskuksessa, Kuusiston taidekartanossa sekä Olohuone 306,4 km2 – kaupunkitaidetapahtumassa Turussa. Ruohonen on opiskellut Kankaanpään taidekoulussa ja Krasnojarskin taideinstituutissa Siperiassa. Hän on suorittanut kuvataiteilijan AMK-tutkinnon sekä taiteen erikoistumisopinnot TAMK:ssa. Ruohosen teoksia on mm.  HAM:n taidekokoelmissa, valtion taidekokoelmissa, Tampereen taidemuseossa sekä Turun kaupungilla. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyjä mm. Helsingissä tm-galleriassa ja galleria Brondassa sekä Porvoon taidehallissa. Hänen seuraava yksityisnäyttelynsä on Galleria Saskiassa Tampereella 2020, sekä Auran galleriassa Turussa 2020. Seuraava ryhmänäyttely on joulukussa Helsingin taidehallilla. Hänen teoksiaan oli esillä Mäntän kuvataideviikoilla v.2019. Wäinö Aaltosen museossa hänen teoksiaan oli esillä vuonna 2015 OTOSturkulaista nykymaalausta -näyttelyssä. Vuonna 2014 hänen ääniteoksensa Gulf of Finland esitettiin Turun kaupungin tilausteoksena kiertonäyttelynä Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Ruohonen on toiminut _Bargain_- taiteilijaryhmässä performatiivisen käsitetaiteen parissa vuosina 2003-2012. Työryhmä esiintyi mm. Mäntän kuvataideviikoilla. Nyt Ruohonen työskentelee saariston ekosysteemiä tutkivassa taiteilijaryhmässä Merisiskot. Elina Ruohonen asuu ja työskentelee Turussa.

www.elinaruohonen.net
CV


TIINA VAINION (s.1960) teosten aiheet liittyvät usein luontoon ja ihmisen asuinympäristöön. Vainio käsittelee teoksissaan vaikeita, kiistanalaisia asioita; esim.kaupunkikuvan tai kulttuurimaiseman muutosta, luonnon kestokykyä tai ihmismielen järkkymistä. Teoksissaan Vainio käyttää yllättäviä materiaaleja ja herkullisia yhdistelmiä: maalauspohjana toimii valtava purje, veistos rakentuu risuista, kaivinkoneaiheiset posliinimaalauslautaset muodostavat installaation. Työskentelyssään Vainio uskookin kauneuden ja huumorin voimaan. Niiden avulla vaikeistakin asioista voi puhua tuloksekkaammin. Vainio on koulutukseltaan kuvataiteilija, taidepedagogi ja juristi. Hänellä on laaja kokemus yhteistyöstä erilaisten tahojen kanssa ja hän toimii mielellään kokeellisissa ja eri aloja, tiedettä ja taidetta yhdistävissä projekteissa. Vainiolla on 28 vuoden työkokemus alaltaan työskenneltyään laaja-alaisesti kuvataiteen kentällä tehden perinteisten kuvataiteen työskentelytapojen ohella mm. yhteisö- ja ympäristötaidetta sekä lavastuksia. Hänen teoksiaan on monissa merkittävissä kokoelmissa (Nykytaiteen museo KIASMA/valtio, Koneen Säätiö, Turun ja Tampereen kaupungit, Turun taidemuseo ym.). Vainio on tehnyt myös lukuisia julkisia taideteoksia ja on ollut aktiivinen taiteilijajärjestötasolla, mm. Taidemaalariliiton hallituksen jäsenenä ja eri toimikunnissa.

www.tiinavainio.fi
CV