kuvaaja: Niina Villanueva

Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen, Tiina Vainio

Merisiskojen Selostus

Merisiskot työskentelevät tumman ekologian parissa antroposeenissa. Tumma ekologia valaisee jotain olennaista paikastamme biosfäärissä ja kuulumisestamme elolliseen lajiin vähemmän ilmeisellä tavalla, kuin mitä ehkä tavallisesti ajattelemme. Merisiskot kokeilevat erilaisia reittejä tumman ekologian ymmärtämiseksi keräilemällä ja seuraamalla paikallisia ääniä ja liikkeitä ja luomalla uutta äänimaisemaa ei-elollisista pinnoista, kuten kalliohalkeamista, kivilajien väriraidoista ja aaltojen liikkeistä. Antroposeeniksi nimetylle uudelle geologiselle aikakaudelle on ominaista erilaisten ihmisperäisten materiaalien (kuten alumiinin, betonin, muovin ja lentotuhkan) leviäminen maaperään ja vesistöihin. Työryhmän taiteelliset tutkielmat tarttuvat myös näihin elementteihin. Merisiskojen taiteellinen tutkimus lähtee liikkeelle faktuaalisista aineistoista: eläinja kasvikunnasta, maaperästä, arkistoista, paikallisten ihmisten haastatteluista sekä fiktiivisistä yrityksistä saada aikaan keskustelu inhimillisen ja ei-inhimillisen välille. Tumman ekologian kanssa Merisiskot haluavat ravistella tietoisuutta. Ele on samalla etäännyttävä ja kutsuva, se häiritsee meitä – ja sysää kenties muutoksen alkuun.

Merisiskot ovat erityisesti kiinnostunut Itämeren tilasta. Taiteellisessa tutkimuksessa he ottavat vapauden jatkaa tieteellistä tutkimusta omassa kontekstissaan. Työ voi kuljettaa edemmäs ympäristötutkimuksen tuloksia kysymällä jotain sellaista mitä ei vielä voi havainnoida. Taiteellinen tutkimus voi myös olla uuden alun löytämistä, josta muilla on mahdollisuus jatkaa omilla metodeillaan. Joskus taiteellinen teos voi palata takaisin luonnon peruskysymyksiin, joskus se liikkuu tulevaan, ehkä kauaskin meidän yhdessä kokemastamme todellisuudesta. Silloin taideteos esittää meille uuden mahdollisuuden, kysymyksen tai häiriöpisteen. Kuten tieteellinen tutkimus, myös taiteellinen tutkimus kantaa vastuuta ympäristöstä, sen suojelusta ja siitä tehtyjen tutkimusten lainaamisesta. Merisiskojen työ on sekä eettisesti että esteettisesti kantavaa, toista ihmistä, eielollista ja luontoa kunnioittavaa.

Merisiskot tekevät myös käytännön työtä meren hyväksi, mm. osallistumalla WWFn öljyntorjunta- ja öljyyntyneiden eläintenhoitokurssille sekä suuronnettomuusharjoitukseen. Käytännön työllä ryhmä haluaa kehittää toimintaansa aktivismia ja yhteisötaiteellista ulottuvuutta. Laaja Anthropocene Working Groupiksi nimetty kansainvälinen tutkijaryhmä jatkaa todisteiden keräämistä antroposeenin virallistamiseksi. Virallistamista varten pitää esimerkiksi päättää miten uusi epookki määritellään ja milloin on sen alkamisajankohta. Merisiskot esittävät teoksissaan todisteen lisää.